نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه روسای انجمن اولیاء و مربیان مدارس شهرستان بافق برگزار شد .

جلسه روسای انجمن اولیاء و مربیان مدارس شهرستان بافق برگزار شد .


جلسه روسای انجمن اولیاء و مربیان مدارس شهرستان بافق برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ، در این جلسه که با حضور مدیر ، معاونین و روسای انجمن اولیاء و مربیان تشکیل شد ، "رنجبر " با بیان جایگاه انجمن اولیاء و مربیان در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش گفت : خانه و مدرسه دو رکن اصلی و موثر در تربیت فرزندان جامعه هستند و ارتباط هماهنگ و همسو در طول سال تحصیلی بین این دو نهاد از نظر کمی و کیفی می تواند بستر مناسبی برای دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت باشد و در این راستا از نمایندگان اولیاء در مدارس خواست با مشارکت در امر نظارت و برنامه ریزی به مدیران مدارس کمک و در جریان کلیه فعالیتها قرار بگیرند .

وی با اشاره به شرح وظایف انجمن ، موارد زیر را توصیه کرد :

-                   برنامه ریزی و تشکیل جلسات اولیاء دانش آموزان .

-                   برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده .

-                   همکاری و مشارکت با مدیر و شورای معلمان .

-                   جلب همکاری اولیاء برای مشارکت و ارتقای کیفیت فعالیتها آموزشی و فرهنگی .

-                   نظارت بر اخذ کمک های مردمی و نحوه هزینه ی آن .

-                   بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت و آمد دانش آموزان .

 

در ادامه جلسه ، اولیاء و مربیان نظرات و پیشنهادات خود را درباره ، حضور رئیس انجمن در مدرسه ، ایجاد صندوق برای حل مشکلات مدرسه ، سرویس رفت و آمد دانش آموزان ، مشکلات برخی از مدارس و الگو بودن معلمان مطرح کردند .  

در پایان جلسه از میان روسای اولیاء و مربیان ، آقایان حاج محمد رضا میرزایی ، ابراهیم شفیعی و رضا ابراهیمی برای عضویت دو ساله در  شورای آموزش و پرورش انتخاب شدند.