نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی موسسین مراکز پیش دبستانی و کودکستان ها

جلسه توجیهی موسسین مراکز پیش دبستانی و کودکستان هابه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ جلسه توجیهی تطبیق مجوزهای مراکز پیش دبستانی در سامانه ملی علیم و تربیت با حضور "میرجعفری" مدیر آموزش و پرورش شهرستان ، "قاسمی "معاون آموزشی و "سبزواری" کارشناس این حوزه و موسسین مراکز پیش دبستانی در سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید.

در ابتدای جلسه "سیدجواد میرجعفری " مدیر آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی افزود :آموزش مهارت های زیستی ، شناختی و رفتاری در سنین پایین آسان تراست و هرچه در این دوره تعلیم و تربیت با حساسیت بیشتری صورت بگیرد ،در تربیت نسل آینده موفق تر خواهیم بود.

وی با تاکید بر اهمیت سازماندهی دقیق مراکز هدف و تحت پوشش تصریح کرد: تطبیق مجوز مراکز پیش دبستانی بر اساس سامانه صدور مجوز کودکستان ها اولین گام برای موسسان است که فرایند باید تا اسفندماه طی شود.

در ادامه "حسینی سبزواری" کارشناس تکنولوژی آموزشی و مقطع ابتدایی با اشاره به اینکه ثبت نام نوآموزان بایدد در سیدا صورت بگیرد افزود: سنجش نوآموزان در پیش دبستانی جهت آمادگی بدو دبستان  از اواخر دی ماه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اهداف و اهمیت دوره پیش دبستانی ادامه داد : مربیان با اجرای دقیق رویکردهای آموزشی و محتوای صحیح محیط کودکستان ها را جذاب و باعث تربیت رفتاری و تحصیلی در نوآموزان می شوند.