نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی مسابقات قرآنی و فرهنگی هنری

جلسه توجیهی مسابقات قرآنی و فرهنگی هنری


جلسه توجیهی مسابقات قرآنی و فرهنگی هنری
جلسه توجیهی مسابقات قرآنی و فرهنگی هنری در تاریخ 93/10/30 در سالن اجتماعات آموزش و پرورش برگزار گردید
این جلسه با حضور آقای دهقانی زاده در سه جلسه متفاوت جهت مربیان و دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم برگزار و همکاران در جریان مسابقات استانی و شیوه برگزاری و محتوای مسابقات قرار گرفتند