نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی طرح ملی دادرس

جلسه توجیهی طرح ملی دادرس


جلسه توجیهی طرح ملی دادرس

جلسه توجیهی مدیران و مربیان مجری طرح دادرس با حضور مدیر آموزش و پرورش و رئیس جمعیت هلال احمر و کارشناسان مربوطه در سالن کنفرانس این مدیریت در روز شنبه 93/11/11 تشکیل گردید .

ابتدا رنجبر مدیر آموزش و پرورش گفت در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در حمایت از سرمایه های ملی و به منظور کاهش سطح آسیب پذیری منابع انسانی در حوادث  و سوانح ، اجرای طرح ملی دادرس با تاکید بر رویکرد مدرسه محوری از اهمیت زیادی برخوردار است . افزایش سطح ایمنی ، کاهش خطر پذیری در مدارس با آموزش دانش آموزان یکی از اهداف مهم این طرح می باشد .

در ادامه حسن پور رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ضمن بیان اهداف این طرح مراحل ثبت نام و اجرا و گام های اول تا ششم را تشریح کرد .

در پایان قائمی کارشناس تربیت بدنی و سلامت گزارشی از اجرای طرح ملی دادرس در سال گذشته را بیان نمود و تامین فضای آموزشی و اختصاص زمان مناسب جهت ارائه آموزش ها به دانش آموزان توسط مدرسان هلال احمر از تعهدات آموزش و پرورش و تامین تجهیزات آموزشی لازم در حین اجرای طرح در خصوص برنامه های امدادی و برگزاری مانور و همچنین تخفیف هزینه های مربوط به مسابقات المپیاد توسط جمعیت هلال احمر صورت می پذیرد.