نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی طرحهای اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی برگزار شد .

جلسه توجیهی طرحهای اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی برگزار شد .


جلسه توجیهی طرحهای اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ، جلسه " طرح آموزش مهارتهای مراقبت از خود " با هدف آموزش مهارتهای زندگی ، آموزش تصمیم گیری و دوست یابی ویژه دوره ابتدایی و " طرح آموزش مهارتهای مقابله با رفتارهای پرخطر " ویژه دوره متوسطه اول ، با هدف آموزش مهارتهای 10 گانه زندگی و "طرح مدارس عاری از خطر " ویژه دوره متوسطه دوم  و  "طرح مدارس مراقب پیشگیری با رویکرد اجتماع محور " ویژه کلیه دوره ها با حضور آقای شایق مدرس دوره و مدیران مدارس مجری از شهرستان بهاباد و بافق به میزبانی این مدیریت برگزار گردید . لازم به ذکر است رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل از مدارس مجری طرح ها در سال گذشته بازدید نمود .