نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

جلسه توجیهی المپیاد ورزشی درون مدرسه ایبا حضور مدیران ،معاونین پرورشی و معلمین تربیت بدنی مدارس مجری طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ،جلسه ای به منظور هماهنگی بیشتر برای اجرای این طرح در مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید.

در این جلسه قائمی کارشناس تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش بافق به طور مفصل در مورد این طرح توضیح داد و از مجریان این طرح خواست به بهترین شکل ممکن این طرح را اجرا نمایند.