نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی ،آموزشی طرح وارنیش فلوراید

جلسه توجیهی ،آموزشی طرح وارنیش فلوراید


جلسه توجیهی ،آموزشی طرح وارنیش فلوراید

جلسه مشترک مراقبان سلامت مدارس ابتدایی با حضور کارشناس سلامت مدارس شبکه بهداشت و درمان در دفتر کارشناسی تربیت بدنی و سلامت این مدیریت تشکیل گردید و در مورد وضعیت سطح آگاهی والدین ،دانش آموزان ، توزیع بسته های آموزشی ، برگزاری جلسات توجیهی و کارگاههای آموزشی ،انجام خدمت وارنیش فلوراید و استفاده از یونیت سیار در مدارس هماهنگی های لازم بعمل آمد .