نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه برنامه ریزی توزیع کتب درسی دانش آموزان در سال تحصیلی 98-97

جلسه برنامه ریزی توزیع کتب درسی دانش آموزان در سال تحصیلی 98-97به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ به منظور ایجاد هماهنگی برای توزیع کتب درسی دانش آموزان در سال تحصیلی 98-97 جلسه ای با حضور کتابفروشان سطح شهر بافق در اتاق معاونت آموزشی آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

در این نشست  کلیه پیشنهادات و نظرات درباره چگونگی توزیع کتب درسی مورد بررسی قرار گرفت..