نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن یادگیری الفبای دانش آموزان پایه اول دبستان پیروزی

جشن یادگیری الفبای دانش آموزان پایه اول دبستان پیروزی


جشن یادگیری الفبای دانش آموزان پایه اول دبستان پیروزی

درآخرین روزهای پایان سال تحصیلی طی آئینی جشن یادگیری الفبای دانش آموزان دبستان پیروزی برگزارشد .

این مراسم  باهدف ایجاد شوق وانگیزه بیشتروخاطره ماندگار باحضور مدیر آموزشگاه ، آموزگارودانش آموزان پایه اول دبستان پیروزی

جشن شکرانه کسب خواندن ونوشتن درکلاس اول برگزارشد .