نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن شکرگزاری مهارت خواندن قرآن

جشن شکرگزاری مهارت خواندن قرآن


جشن شکرگزاری مهارت خواندن قرآن

روز چهارشنبه 94/2/9 جشن مهارت خواندن قرآن پایه سوم همزمان با سراسر استان در کلیه آموزشگاه های ابتدایی شهرستان

برگزار گردید .