نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره هنری دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان طلوع .

جشنواره هنری دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان طلوع .


جشنواره هنری دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان طلوع .

در این مراسم که با حضور معاون پرورشی و فرهنگی و کارشناس ابتدایی و کارشناس تربیت بدنی و بهداشت همراه بود پس از بازدید از فعالیتهای دانش آموزان و تقدیر از آنها ، جوایز دانش آموزان در مسابقات ورزشی و فرهنگی اهداء شد .