نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره سفیران سلامت

جشنواره سفیران سلامتاولین دوره جشنواره سفیران سلامت مدارس دخترانه با هدف تجلیل ازطلایه داران سلامت مدارس باهمکاری مدیریت آموزش وپرورش وشبکه بهداشت ودرمان وبا حضور رئیس اداره سلامت اداره کل آموزش وپرورش استان ومسئولین دردبستان شاهد نور برگزارگردید.

ازجمله وظایف عمده سفیران سلامت در مدارس نظارت بربهداشت فردی دانش آموزان وبهداشت محیط درمدارس ،نظارت روزانه برنحوه عرضه مواد غذائی موجود دربوفه وهمکاری با مدیر دربرگزاری هفته بهداشت روان وهفته سلامت می باشد

دراین جشنواره غرفه هائی ازآثار هنری این دانش آموزان وهمچنین انواع غذاهای سالم به نمایش گذاشته شده بود .

ازتمام سفیران سلامت مدارس شرکت کننده قدردانی گردید.

درپایان این جشنواره بلحاظ سنخیت سلامت و ورزش ازتیمهای برتر ورزشی قهرمان مسابقات استان با اهداء کارت نقدی که باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ آهن تهیه نموده بود تجلیل شد .

مدیرعامل باشگاه عنوان کرد که با دستور مدیرعامل شرکت سنگ آهن مبلغ یکصد میلیون تومان وسایل ولوازم ورزشی مدارس

خریداری شده ودرنیمه دوم فروردین 96 به آموزش وپرورش جهت توزیع به مدارس تحویل داده خواهد شد .