نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ

جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ


جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ

جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان شهید دهستانی برگزار گردید .

در این جشنواره دانش آموزان و معلمان با فعالیت های پیش بینی شده قبلی در این جشنواره شرکت نمودند.