نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در آموزشگاه 15 خرداد

جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در آموزشگاه 15 خردادطلایی مقدم فرماندار به همراه رنجبر مدیر آموزش و پرورش از جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ که در آموزشگاه 15 خرداد برگزار گردیده بود بازدید به عمل آوردند .