نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره خلاقیتها و توانمندی های دانش آموزان آموزشگاه غیر انتفاعی طوبی

جشنواره خلاقیتها و توانمندی های دانش آموزان آموزشگاه غیر انتفاعی طوبی


جشنواره خلاقیتها و توانمندی های دانش آموزان آموزشگاه غیر انتفاعی طوبی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بافق، در راستای بروز نوع آوری ها ، خلاقیت ها و عینیت بخشیدن به فرآیند یادگیری عملی،جشنواره خلاقیت و توانمندی های دانش آموزان آموزشگاه غیر انتفاعی طوبی در قالب کارگاه نقاشی ، دست ساخته ها و خوشنویسی و ... برگزار شد.