نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جابجایی فضای آموزشی

جابجایی فضای آموزشی


جابجایی فضای آموزشی

رنجبر مدیر آموزش و پرورش با حضور در مدارس 22 بهمن ، حجاب ،شهید مدرس و اباذر از روند جابجایی این مدارس بازدید کرد .

با این جابجایی، مدارس 22 بهمن وشهید  مدرس در سال تحصیلی جدید شیفتی نخواهد شد .  

لازم به ذکر است که دبستان شهید مدرس با دبیرستان اباذر(دوره اول) به صورت موقت با هم ادغام و فضای فیزیکی آن با قراردادن

دیوار پیش ساخته تفکیک خواهد شد . رنجبر در این باره  اظهار امیدواری کرد تا انشاءالله با مساعدت مسئولین و مشارکت

اولیا و خیرین ، بتوانیم هرچه سریعتر با ساخت مدرسه ای جدید این مشکل را حل نماییم تا دانش آموزان بتوانند بدون دغدغه و در

فضایی  مناسب به تحصیل خود ادامه دهند .