نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام قطعی دوره قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

ثبت نام قطعی دوره قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری


ثبت نام قطعی دوره قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

همکارانی که در سامانه ltms  دوره  قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری را ثبت نام نموده اند جهت ثبت نام قطعی از تاریخ 10 لغایت 20 شهریورماه به سایت   ebl1.ir/yazd   مراجعه نمایند.