نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام دوره های ضمن خدمت هنرآموزان

ثبت نام دوره های ضمن خدمت هنرآموزان


ثبت نام دوره های ضمن خدمت هنرآموزان

هنرآموزان هنرستانها با ورود به سامانه ltms.medu.ir  میتوانند در دوره ضمن خدمت رشته خود که بصورت متمرکز استانی برگزار میگردد ،ثبت نام نمایند

برنامه و دوره های مذکور به مدارس ارسال گردیده است.