نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توسط دانش آموزان آموزشگاه شاهد نور صورت گرفت : کاشت نهال در دبستان شاهد نور

توسط دانش آموزان آموزشگاه شاهد نور صورت گرفت : کاشت نهال در دبستان شاهد نوربه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ به مناسبت روز درختکاری طی مراسمی دانش آموزان دبستان شاهد نور با کاشت نهال در مدرسه خود این روز را گرامی داشتند .