نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع کتب درسی دانش آموزان مدارس شهرستان بافق

توزیع کتب درسی دانش آموزان مدارس شهرستان بافقتوزیع کتب درسی دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه دوره دوم از ابتدای هفته شروع و تا هفته آینده ادامه خواهد داشت .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ آغاز روند توزیع کتب درسی مقطع ابتدایی ( پایه های اول تا ششم ) و متوسطه دوره دوم ( پایه های دهم تا دوازدهم ) برای بیش از 8 هزار نفر دانش آموز از ابتدای هفته شروع شده و تا آخرهفته ادامه خواهد داشت .

شایان ذکر است ؛ این کتاب ها طبق آمار ثبت نام شده در سامانه ثبت کتب درسی بین مدارس در حال توزیع می باشد .

همچنین کتب درسی دوره متوسطه اول ( پایه های هفتم تا نهم ) توسط کتابفروشی های سطح شهر در حال توزیع می باشد .