نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع صابون مایع بین مدارس

توزیع صابون مایع بین مدارس


توزیع صابون مایع بین مدارس

به گفته قائمی کارشناس تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهرستان بافق ،در راستای اجرای پروژه مهر تعداد 90 گالن 10 لیتری صابون مایع بین تمامی مدارس شهری و روستایی و واحد های تحت پوشش این مدیریت توزیع گردید.