نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر و تشکر از زحمات همکاران محترم آموزشگاه شاهد غدیر

تقدیر و تشکر از زحمات همکاران محترم آموزشگاه شاهد غدیر


تقدیر و تشکر از زحمات همکاران محترم آموزشگاه شاهد غدیر

صبح روز سه شنبه مورخ 94/1/25 رادمنش معاونت محترم اداره کل و میرجلیلی رئیس اداره آموزش ابتدایی اداره کل و مدیر و

معاونت و کارشناس ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش بافق جهت تقدیر از همکاران محترم شاهد غدیر که رتبه سوم استان را در مسابقه

علمی عملکردی مرحله استانی کسب نموده بودند در این آموزشگاه حضور یافتند .

در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از همکاران محترم ، لوح سپاس مدیر کل و هدیه این مدیریت به آنها اهداء شد .