نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکرجناب آقای  مهندس فلاح مدیر عامل محترم شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق

تدبیر  و تلاش آگاهانه جنابعالی در راستای پیشبرد طرح ها و اهداف نظام تعلیم و تربیت  بویژه امضا تفاهم نامه ساخت دو مدرسه در شهرستان بافق شایسته تحسین و تجلیل می باشد.

اگرچه بزرگداشت کار نیک در کلام نمی گنجد لکن به رسم قدرشناسی ؛ از این اقدام گرانسنگ و سایر مساعدتهای ارزشمندتان  تقدیر و تشکر می نماییم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق