نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر زمان آزمون دوره ضمن خدمت فعالیت های مکمل آموزش و پرورش

تغییر زمان آزمون دوره ضمن خدمت فعالیت های مکمل آموزش و پرورش


تغییر زمان آزمون دوره ضمن خدمت فعالیت های مکمل آموزش و پرورش

  1.  فراگیران  كه در سامانه ltms   ثبت نام نموده اند می توانند از درگاه " دوره های ثبت نام شده " با كلیك بر روی " ورود به كلاس" اطلاعات مربوط به زمان برگزاری آزمون ها را ببینند .

  2. فراگیران با كلیك بر روی " محتوای دوره " می توانند وارد فرایند آموزش شوند.

  3. شروع دوره از 12  اردیبهشت لغایت 28 اردیبهشت به مدت دو هفته و از طریق سامانه رایادرس می باشد ( آدرس كانال ارتباطی @ezemnekhedmat )

  4. برای هر مبحث (تربیت، تربیت قرآنی، سیاسی اجتماعی، مشاوره)  4 مرحله آزمون  برگزار خواهد شد كه مرحله اول 18 اردیبهشت، مرحله دوم 21 اردیبهشت، مرحله سوم 24 اردیبهشت و مرحله چهارم 28 اردیبهشت می باشد. و هر مرحله قسمتی از 20 نمره را پوشش خواهد داد . لذا همه ی فراگیران باید در تمام آزمون ها شركت نمایند تا بتوانند نمره ی كامل را دریافت نمایند .

  5. هر مرحله آزمون در یك رو ز و سه بازه ی زمانی مختلف برگزار خواهد شد لذا انتخاب زمان آزمون در اختیار فراگیران خواهد بود ( زمان اول ساعت 9 تا 30 / 9 ، زمان دوم 14 تا 30 /14، زمان سوم 20 تا 30 /20 می باشد)

  6. توجه: آزمون ها تكرار نخواهد شد و هر فراگیر در هر مرحله  فقط می تواند در یكی از  زمان های اعلام شده در آن روز  شركت نماید.بطور مثال كسی كه در دوره مشاوره شركت نموده می تواند در روز 16 اردیبهشت ساعت اول  و در روز 19 اردیبهشت ساعت سوم و در روز 23 اردیبهشت ساعت دوم و در روز 26 اردیبهشت ساعت سوم را انتخاب نماید

  7. نمره قبولی 12 از  20 می باشد و نمره پایانی بر اساس فعالیت های ذكر شده محاسبه خواهد شد