نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعیین نرخ روپوش مدارس شهرستان بافق

تعیین نرخ روپوش مدارس شهرستان بافقنرخ پیشنهادی روپوش دانش آموزان بافقی برای سال تحصیلی 99-98 تعیین گردید .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ جلسه کمیته تعیین نرخ روپوش مدارس شهرستان بافق با حضور اعضای این کمیته در محل مدیریت آموزش و پرورش برگزار شد .

در این جلسه پیرامون نرخ روپوش دانش آموزان بحث و تبادل نظر گردید و در پایان ، نرخ پیشنهادی تعیین و پس از تصویب در کارگروه تنظیم بازار شهرستان به مدارس اعلام خواهد شد .

همچنین مقرر گردید از سال 99 ، لباس فرم دانش آموزان هر سه سال یکبار تغییر یابد .