نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کمیته کیفیت بخشی به آموزش و کاهش نرخ تکرار پایه در مقطع ابتدایی

تشکیل کمیته کیفیت بخشی به آموزش و کاهش نرخ تکرار پایه در مقطع ابتداییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش بافق ؛ کمیته کیفیت بخشی به آموزش و کاهش نرخ تکرار پایه در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ با حضور مدیر معاون آموزشی و کارشناسان آموزش ابتدایی کارشناس سنجش و ارزیابی و کارشناسی مشاوره در دفتر مدیریت برگزار گردید..

در ابتدای جلسه مدیر آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به شرایط کنونی کشور و تاثیر آن بر آموزش و نحوه آموزش اظهار داشت : با توجه به شرایط پیش آمده احتمال افت تحصیلی ، ترک تحصیل و تکرار پایه در دانش آموزان به طور طبیعی افزایش خواهد اما این کمیته باید با استفاده از راهکارهای موجود این میزان را به حداقل برساند.

وی در ادامه بیان کرد : جهت تحقق این موضوع لازم است کمیته کیفیت بخشی به آموزش شهرستاندر خصوص کاهش آسیب‌ها و مشکلات مطرح شده و پیش بینی تمهیدات لازم و انجام اقدامات جدی را در دستور کار خود قرار دهد و بر اساس دستورالعمل استان معاونت آموزشی شهرستان مسئولیت پیگیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده کمیته را بر عهده خواهد داشت .

در ادامه یاوری معاون آموزشی با اشاره به نقش مدارس دردانش آموزان تصریح کرد : اقدامات کمیته کیفیت بخشی به آموزش می بایست در راستای تحقق برنامه شماره ۴ معاونت آموزش ابتدایی وزارت متبوع مبنی بر تلاش درکاهش نرخ تکرار پایه ، برنامه ریزی جهت تعمیق آموخته‌ها، ارتقا عدالت آموزشی و رفع مسائل و مشکلات آموزشی و رفتاری دانش آموزان صورت گیرد.

لازم به ذکر است جلسه هم اندیشی مدیر و معاون آموزشی و کارشناسان آموزش ابتدایی با هدف بررسی خدمات پیشگیرانه با حضور مدیران مدارس نیز برگزار گردید که هر یک از مدیران به بیان دیدگاه و نظرات خود در این رابطه پرداختند..

گفتنی است ؛ در سال تحصیلی جاری کمتر از ۲ درصد از دانش آموزان مقطع ابتدایی ترک تحصیلی داشته اند.