نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کارگروه دوره ابتدایی

تشکیل کارگروه دوره ابتدایی


تشکیل کارگروه دوره ابتدایی

اولین جلسه کارگروه دوره ابتدایی شهرستان بافق با حضور آموزگاران ، معاونین و مدیران منتخب مدارس در دفتر

معاونت آموزشی تشکیل شد.  این کارگروه با هدف برنامه ریزی جهت سال تحصیلی 95-94 تشکیل و مقرر شد در طول سال

تحصیلی هر ماه یکبار جلساتی برای برنامه ریزی و نظارت بر فرایند اجرای برنامه های مصوب برگزار گردد.

در این جلسه که مدیر آموزش و پرورش، معاون آموزشی و کارکنان  آموزش ابتدایی نیز حضور داشتند ، رنجبر بر کیفیت بخشی

برنامه های آموزشی تأکید نمود و آمادگی مجموعه آموزش و پرورش در راستای هرگونه سرمایه گذاری در دوره ابتدایی جهت

رسیدن به  وضعیت آموزشی مطلوب را اعلام داشت.

در ادامه رضایی ضمن تشریح وضعیت موجود لازمه رسیدن به حد مطلوب کیفیت آموزشی را هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرای

دقیق برنامه ها دانست . در پایان دهقانزاده کارشناس آموزش ابتدایی و مدعوین به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

جلسه بعدی این کارگروه جهت برنامه ریزی و تصویب موضوعات مطروحه در تاریخ 25 مرداد تشکیل خواهد شد.