نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه هماهنگی و کیفیت بخشی فعالیت سرگروه های اموزشی دبیران متوسطه

تشکیل جلسه هماهنگی و کیفیت بخشی فعالیت سرگروه های اموزشی دبیران متوسطهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ جلسه هماهنگی و کیفیت بخشی فعالیت ها ی سر گروه ها ی اموزشی با حضورمیرجعفری مدیر آموزش و پرورش،قاسمی معاون اموزشی، ابراهیمی کارشناس متوسطه دوم ،مرشد زاده کارشناس متوسطه اول و سرگروه های اموزش متوسطه اول و دوم در سالن کنفرانس اداره برگزار گردید.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت : سرگروه ها ی آموزشی نسبت به دیگر دبیران در راستای هدایت و نظم بخشی در فعالیت ها قطعا مسئولیت سنگین تری دارند.

وی رسیدن به موفقیت های علمی را نیازمند برنامه ریزی دقیق و استفاده از تمام ظرفیت ها و استعداد ها دانست و افزود : شما بایدبا داشتن برنامه ریزی مدون علم خود را به روز کنید و در پاسخ دهی به مسائل آموزشی و پرورشی داشن آموزان و دیگر دبیران تلاش مضاعفی داشته باشید.

در پایان سرگروه ا یآموزشی به بیان چالش ها و نظرات خود پرداختند. نحوه تبادل تجربه بین همکاران ، رفع اشکال معلمان تازه وارد ، تکمیل کاربرگ نظارت و راهنمایی در مدارس اموزش متوسطه ،ارجاع مشکلات کتب درسی به کارشناس مربوطه از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.