نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه قرارگاه جهادی

تشکیل جلسه قرارگاه جهادیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ کارگروه قرارگاه جهادی با محوریت عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر با حضور مدیر و معاونین آموزش و پرورش شهرستان ، کارشناسان آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه و مسئول تدارکات اداره آموزش و پرورش شهرستان در دفتر مدیریت برگزار گردید.

رییس کارگروه قرارگاه جهادی شهرستان هدف از تشکیل این جلسه را شناسایی نیروهای توانمند جهادی معرفی و افزود : به منظور عملیاتی نمودن برنامه ها و فعالیت های جهادی باید افراد و داوطلبان جهادی و توانمند شناسایی و جهت حضور این افراد در روستاها و مناطق نیازمند برنامه ریزی شود.

وی محوریت اصلی فعالیت های قرارگاه جهادی را برقراری عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر  عنوان و خاطر نشان کرد : قرارگاه جهادی در راستای عملیاتی نمودن راهبردها و برنامه های فصل ششم سند تحول دولت مردمی در حوزه تعلیم و تربیت و با هدف ارتقای عدالت تربیتی و افزایش مشارکت اجتماعی تربیتی  فعالیت می نماید.

در این جلسه سیده مینا حسینی سبزواری به عنوان دبیر قرارگاه جهادی و دو آموزگار به عنوان معلمان جهادی معرفی و برای اجرای فعالیت های آتی برنامه ریزی صورت گرفت.