نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه ستاد شاهد

تشکیل جلسه ستاد شاهد


تشکیل جلسه ستاد شاهد

جلسه ستاد شاهد و امور ایثار گران آموزش و پرورش شهرستان بافق در تاریخ 94/06/01با حضور اعضاء در محل

آموزش و پروش برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون مسائل آموزش و پرورش فرزندان شاهد و ایثارگر، شهریه سال تحصیلی جدید و ثبت نام میان پایه بحث و

تبادل نظر گردید و مصوب شد آموزشگاه شاهد نور به محل سابق دبیرستان استقلال انتقال یابد.