نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه ستاد بزرگداشت هفته ی قرآن ، عترت ، نماز

تشکیل جلسه ستاد بزرگداشت هفته ی قرآن ، عترت ، نمازبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ جلسه ستاد بزرگداشت هفته ی قرآن ، عترت ، نماز با حضور محمدرضا قاسم زاده بافقی رییس  آموزش و پرورش شهرستان ، معاونت پرورشی ، مسئول دارالقرآن امام خمینی ره ، معاونت مالی توسعه پشیبانی اداره ، کارشناس عترت قرآن نماز آموزش و پرورش شهرستان با محوریت  آغاز مسابقات قرآن و بررسی طرح حفظ جزء 30 برگزار شد .