نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسات کارگروه تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات نهایی

تشکیل جلسات کارگروه تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات نهاییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق؛ کارگروه تحلیل و بررسی نتایج امتحانات نهایی ۵ سال اخیر با حضور مدیر آموزش و پرورش، معاونین و کارشناسان آموزش، کارشناس سنجش و پایش کیفیت  آموزشی ،کارشناس ارزیابی و عملکرد طی سه جلسه تشکیل و به تحلیل نتایج امتحانات نهایی سنوات گذشته دانش آموزان پایه دوازدهم پرداخته شد.
کاظمی یاوری معاون آموزشی و دبیر کارگروه شهرستان هدف از تحلیل امتحانات نهایی را کیفیت‌بخشی به امر آموزش و ارتقاء بخشی دروس نهایی پایه دوازدهم اشاره و افزود:  در این کارگروه به موضوعاتی از جمله میزان انحراف نمرات داخلی و پایانی، درصد قبولی در رشته های مختلف، رتبه بندی دروس و همچنین مدارس در رشته های مربوط و بر اساس نتایج به دست آمده در امتحانات نهایی و میانگین نمرات پایانی کلیه  دروس در برگه امتحانی خرداد ماه ۵ سال اخیر با استفاده از داده های آماری مندرج در سامانه های وزارتی ، فاینال و امین بهره گرفته شده است.
معاون آموزشی در پایان افزود:  برگزاری جلسه با مدیران متوسطه دوره دوم و سرگروههای آموزشی این مقطع از دیگر برنامه های کارگروه تحلیل امتحانات نهایی در اسفندماه ۹۹ می باشد .