نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل بازارچه کار و فناوری در آموزشگاه حضرت زهرا ( س )

تشکیل بازارچه کار و فناوری در آموزشگاه حضرت زهرا ( س )


تشکیل بازارچه کار و فناوری در آموزشگاه حضرت زهرا ( س )

بازارچه کار و فناوری در راستای پودمان کسب و کار در درس کار و فناوری پایه های هفتم و هشتم متوسطه دوره اول در

دبیرستان حضرت زهرا (س) برگزار گردید .

مدیرآموزش و پرورش به همراه معاونت آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه دوره اول  از این بازارچه  بازدید بعمل آوردند .