نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل اولین کارگروه اموال سال 99

تشکیل اولین کارگروه اموال سال 99


اولین کارگروه اموال اداره آموزش و پرورش در راستای سازماندهی اموال منقول و غیر منقول آموزش و پرورش برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق یک شنبه ۱۵ تیرماه اولین  جلسه کار گروه اموال در سال جاری  با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان ، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی  و کارشناس امور حقوقی ، کارشناس امور مالی و اموال ، کارشناس خدمات و پشتیبانی در دفتر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  تشکیل گردید.

در ابتدای این نشست محمد رضا قاسم زاده بافقی با بیان این که اموال منقول و غیرمنقول آموزش و پرورش جزو منابع آموزش و پرورش محسوب می شود، خاطر نشان کرد: باید با یک برنامه ریزی صحیح  از هدر رفت منابع جلوگیری کنیم و در آمد حاصل از فروش آن را صرف کیفیت بخشی آموزش و پرورش مدارس کنیم 

  در  ادامه اعضای کارگروه  پیرامون اموال منقول (خودروهای فرسوده و اسقاطی ) مدیریت آموزش وپرورش که قابل فروش و واگذاری است، بحث و تبادل نظر نموده  و در خصوص تعیین تکلیف خودرو های فرسوده و اسقاطی تصمیمات  لازم  اتخاذ به عمل آمد..

همچنین دربخشی از مصوبات جلسه مقرر شد لیست اموال مدارس به مدیران مدارس  جهت به روز رسانی تحویل و کارشناس اموال را از هرگونه تغییرات مربوط به اموال اعم از انتقالات ، اسقاط ،خرید و فروش و ...  مطلع نمایند.