نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل اولین نشست سنجش نوآموزان پایه اول

تشکیل اولین نشست سنجش نوآموزان پایه اولبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق؛ اولین  جلسه ی مسائل مربوط به سنجش نوآموزان پایه اول با حضور معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش،  کارشناس آموزش ابتدایی،  مسئول پایگاه سنجش، مدیر آموزشگاه استثنایی امید، دکتر کوهگرد رییس مرکز بهداشت بافق و خانم گودرزیان مسئول بهداشت مدارس در مرکز بهداشت بافق برگزار شد.
در این نشست مرور الزامات بهداشتی در پایگاه سنجش در شرایط کرونا  و هماهنگی برای اجرای صددرصدی واکسیناسیون و مراقبت های بهداشتی نوآموزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.