نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل اولین جلسه ستاد پروژه مهر

تشکیل اولین جلسه ستاد پروژه مهر


تشکیل اولین جلسه ستاد پروژه مهر

اولین جلسه پروژه مهر94 با حضور مدیر آموزش و پرورش، معاونین و کارشناسان محترم در دفتر مدیریت تشکیل گردید. در ابتدای جلسه رنجبر مدیر آموزش و پررش اهداف کمیته پروژه مهر و برنامه های مختلف آن را بیان نمود.

در ادامه این جلسه رضایی معاون آموزشی و دبیر و مسئول پروژه مهر سال تحصیلی 95-94 گزارشی از فعالیتهای پروژه مهر سال گذشته ارائه و نحوه امتیاز بندی آن را تشریح نمود. سپس آقای رضایی، دستورالعمل پروژه مهر سال جدید را قرائت و مسئولین اعضای کمیته های ستاد را با هماهنگی مدیر و اعضای جلسه مشخص نمودند که مقرر گردید جهت اطلاع این افراد ابلاغ صادر گردد.

 برگزاری جلسات مدیران مدارس جهت اجرای مطلوب تر پروژه مهر ماه و هم چنین اجرای مراسم نمادین مهرماه در قالب برنامه هایی همچون زنگ ایثار و شجاعت و غبار روبی قبور شهدا و زنگ جشن غنچه ها از مهم ترین مصوبات این جلسه از ستاد پروژه بود.