نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل اولین جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی سال ۱۴۰۰

تشکیل اولین جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی سال ۱۴۰۰به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق؛ اولین جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی سال تحصیلی جاری در دفتر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان با حضور مدیر آموزش و پرورش،کارشناس وسئول سواد آموزی و اعضای ستاد بهبود کیفیت سواد آموزی برگزار گردید.

درابتدای جلسه مدیر آموزش و پرورش ضمن تشکر از عوامل اظهار داشت: واحد سواد آموزی آموزش و پرورش یکی از واحدهای فعال بوده که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای گسترش سواد و زدودن بی سوادی حرکت و احساس مسئولیت کرده است.

قاسم زاده بافقی در ادامه با بیان برخی از اثرات سطح سواد بر پیشرفت جامعه از همکاران اداری و مدارس خواست تا نسبت به مسئله سوادآموزی حساسیت بیشتری داشته و با این واحد هماهنگی و همکاری بیشتری نسبت به قبل داشته باشند.

در ادامه گرانیان، کارشناس مسئول سوادآموزی شهرستان با اشاره به برخی از چالش های موجود در بحث سوادآموزی شهرستان ،به بیان گزارشی از فعالیت های انجام شده و تعداد افراد جذب شده پرداخت.

همچنین در پایان اعضای ستاد بهبود کیفیت سواد آموزی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در راستای ارتقا ی سوادآموزی در سطح شهرستان پرداختند.