نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان بافق

تجلیل از مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ با حضور رنجبر مدیر آموزش و پرورش از مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان بافق تجلیل بعمل آمد .

ضمناً در این جلسه بر آمادگی گروههای پیشتاز و فرزانه شهرستان در ارزیابی استانی تاکید گردید .