نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموز برتراستانی درآزمون بهبودعملکرد تحصیلی متوسطه اول

تجلیل از دانش آموز برتراستانی درآزمون بهبودعملکرد تحصیلی متوسطه اولطی مراسمی که در دبیرستان  شاهد اندیشه برگزار شد ؛ از بهنام حاجی حسنی دانش آموز رتبه اول استانی درآزمون بهبود عملکرد تحصیلی متوسطه اول توسط مدیریت آموزش و پرورش تجلیل شد.