نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان برتر علمی عملی ، جابربن حیان ، تورنی تیم در شهرستان بافق

تجلیل از دانش آموزان برتر علمی عملی ، جابربن حیان ، تورنی تیم در شهرستان بافقاین مراسم که با حضور معاون فرماندار ،مدیر آموزش و پرورش ، کارشناسان اداره کل ، و جمعی از مسئولین انجام شد . از 380 نفر از دانش آموز برتر مسابقات علمی عملی ، جابربن حیان ، تورنی تیم ریاضی ، المپیادهای علمی ، آزمایشگاهی ، بهبود عملکرد پیشرفت تحصیلی  ، علمی مقایسه ای ، راه یافتگان مرحله کشوری و المپیادهای علمی کاربردی آموزشگاهها شهرستان بافق تجلیل بعمل آمد .