نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از بازنشستگان در هفته دولت

تجلیل از بازنشستگان در هفته دولت


تجلیل از بازنشستگان در هفته دولت

درایام گرامی داشت یاد و خاطره معلمان شهید رجایی و باهنر و هفته دولت ، مدیرآموزش و پرورش به همراه معاون آموزشی و تنی چند                     ازکارشناسان این مدیریت و نمایندگان کانون بازنشستگان فرهنگی به دیدار تعدادی از بازنشستگان فرهنگی پیشکسوت رفته و از تلاشها و

زحمات دوران خدمت این بزرگواران تجلیل نمودند.