نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت روز خبرنگار :

به مناسبت روز خبرنگار :نشست کارشناسان روابط عمومی ادارات آموزش وپرورش استان یزد برگزارشد .

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت : روابط عمومی ها نقش مشاور وتحلیل گر در سازمان را دارند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛  دانافر مدیرکل آموزش و پرورش در این نشست ضمن تبریک 17مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی وروز خبرنگار اظهار داشت : روابط عمومی ها نقش مشاور، تحلیل گر فرایندها در اهداف سازمان را دارند.

دانافر با اشاره به تحلیل گر بودن روابط عمومی در مسائل سازمان تصریح کرد : یک روابط عمومی باید سه کاربرد تحلیل گری که شامل تعریف ، علل و ریشه و پیامدهای موضوع است را رعایت نماید.

وی مهم ترین بحث روابط عمومی را مهارت اجتماعی و برقراری ارتباط بیان کرد و افزود: کسی که در حوزه روابط عمومی کارمیکند باید 5 عنصر ارتباط که شامل پیام، فرستنده پیام، گیرنده،ابزار پیام ونمادها است را درنظرداشته باشد .

مدیرکل آموزش و پرورش در ادامه افزود : برقرای رابطه رضایت مندانه، شفافیت سازی، انتقال نظرات و پیشنهادات، نداشتن موضع گیری شخصی، مدیریت زمان ، واقعیت گرایی  وتوانمندی فردی از خصوصیات یک کارشناس روابط عمومی است .

رئیس ادره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل نیز درادامه روزخبرنگار را به فعالان عرصه ارتباطات وروابط عمومی تبریک گفت وافزود : خوش فکر و توانگر بودن، پویا و با نشاط بودن و ارتباط صمیمی با همکاران، مسئولیت پذیری، صادق وامین و قابل اعتماد بودن ازخصوصیات فردی یک کارشناس روابط عمومی موفق است .

گلستانی فر این نشست را آغاز نشست های آموزشی  کارشناسان روابط عموی دانست  و افزود : امیدواریم بتوانیم  دوره های آموزشی مستمر وموثررا به صورت فصلی برای کارشناسان روابط عمومی ادارات آموزش و پرورش شهرستانها ومناطق برگزا رکنیم .