نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به روایت تصویر :

به روایت تصویر :


به روایت تصویر :

اردوی دانش آموزان نمونه اندیشه بافق در روستای باجگان با بازدید از چنار کهنسال و کوهنوردی

                                                                                                                                                                                                                                                       


و برگزاری اربعین در این آموزشگاه