نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهسازی پژوهش سرای دانش آموزی مفیدی شهرستان بافق

بهسازی پژوهش سرای دانش آموزی مفیدی شهرستان بافققاسم زاده مدیرآموزش و پرورش ، یاوری معاون و آخوندی کارشناس آموزش از روند بهسازی  پژوهش سرای دانش آموزی مفیدی بازدید نمودند و مسائل و مشکلات پژوهش سرا را بررسی و در خصوص چگونگی جذب دانش آموزان به کلاس های پژو هش سرا و نقش مدیران مدارس در این خصوص بحث و تبادل نظر نمودند.