نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بزرگداشت هفته معلم در دبیرستان شرف

بزرگداشت هفته معلم در دبیرستان شرف


بزرگداشت هفته معلم در دبیرستان شرف

در هفته تکریم مقام معلم ، دانش آموزان دبیرستان شرف با اجرای برنامه های شاد همزمان با حضور روسای محترم ادارات در مدرسه، با

شاخه ای گل از دبیران خود تقدیر و تشکر نمودند .