نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بزرگداشت روز درختکاری

بزرگداشت روز درختکاری


بزرگداشت روز درختکاری

دانش آموزان آموزشگاه قرآنی شهید اکرمی با حضور در مدیریت آموزش و پروش با قرائت مقاله و اهداء گلدان گل به کارمندان روز درختکاری را گرامی داشتند.