نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزار جلسه مربیان و معاونین پرورشی در آموزشگاه شاهد غدیر

برگزار جلسه مربیان و معاونین پرورشی در آموزشگاه شاهد غدیر


[جلسه مربیان پرورشی

در این جلسه  " قاسم زاده " معاون پرورشی در مورد فضیلت ماه مبارک رجب و پیرامون مسائل پرورشی از قبیل تقدیر ممتازین  مسابقات فرهنگی هنری و برنامه ریزی کلاسهای تابستانی و... با همکاران پرورشی  به بحث و تبادل نظرپرداخت .

دانش آموزان آموزشگاه غدیر نیز برنامه هایی پیرامون شهادت امام هادی (ع) اجرا نمو دند .