نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری یک روز شاد " بدون کیف و کتاب " در آموزشگاه قرآنی شهید اکرمی

برگزاری یک روز شاد " بدون کیف و کتاب " در آموزشگاه قرآنی شهید اکرمیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، یک روز شاد با عنوان بدون کیف و کتاب در دبستان قرآنی شهید اکرمی برگزار گردید .

این مراسم با هدف تقویت حس تعاون و همکاری از طریق سپردن کارها و مسئولیت ها ، کمک به فرآیند اجتماعی شدن و کمک به ارتقای مهارتهای زندگی و ...  توسط دانش آموزان انجام پذیرفت .