نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه های آموزشی ریاضیات دوره اول و علوم تجربی دوره دوم ابتدایی

برگزاری کارگاه های آموزشی ریاضیات دوره اول و علوم تجربی دوره دوم ابتداییبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ،  یکدوره کارگاه آموزشی ریاضیات ویژه آموزگاران دوره اول توسط مدرسان  استانی آقای  حسینی در دبستان 13آبان و  کارگاه علوم تجربی ویژه آموزگاران دور دوم توسط آقای میرحیدری در دبستان شهید صدر مبارکه با هدف ارتقای سطح کیفی آموزگاران  برگزار شد .