نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه علوم تجربی و آزمایشگاه در بافق

برگزاری کارگاه علوم تجربی و آزمایشگاه در بافق


برگزاری کارگاه علوم تجربی و آزمایشگاه در بافق

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش بافق ، کارگاه علوم تجربی و آزمایشگاه برای معلمین پایه های مختلف تحصیلی ابتدایی با حضور "کمالی" مدرس استانی و معلمین دوره ابتدایی جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و استفاده از تجربیات جهت بهره مندی بیشتر دانش آموزان در کلاس درس تشکیل گردید .